?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous
AMY

1. Улицы Киева


Читать далее…Collapse )
2 comments or Leave a comment
Оригинал взят у specnazspn в Выставка образцов трофейного вооружения в Киеве, 1945-1947 гг.
Оригинал взят у morguenov в Выставка образцов трофейного вооружения в Киеве, 1945-1947 гг.
Оригинал взят у mi3ch в Выставка образцов трофейного вооружения в Киеве, 1945-1947 гг.
0_722bf_7f0efd71_XXL
Главный вход на выставку образцов трофейного оружия в Киеве, 1945 г.

хххCollapse )

Leave a comment

Желѣзно-дорожный мостъ черезъ Днѣпръ въ Кіевѣ, построенный полковникомъ Струве.


Курско-Кіевская желѣзная дорога, подходя къ Кіеву, пересѣкаетъ долину рѣки Днѣпра, затопляемую весенними водами на ширину слишкомъ пяти верстъ; высокая насыпь пролегаетъ по этой долинѣ до самаго Днѣпра, черезъ который нынѣ построенъ мостъ, длиною въ 500 саж.

Извилистый и быстрый Днѣпръ образовалъ въ этомъ мѣстѣ, какъ и во многихъ другихъ, посреди своего теченія, островъ, отдѣляемый отъ высокаго праваго (Кіевскаго) берега, рукавомъ «Старикомъ», т. е. старымъ русломъ Днѣпра. Для того, чтобы возможно было пересѣчь желѣзною дорогою самый Днѣпръ, необходимо было предварительно запрудить этаго Старика и оттѣснить теченіе въ одно главное русло Днѣпра.


Читать далее…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment
[82]

Метрическая тетрадь

Кіевоподольской Ильинской церкви по тамошнему приходу для вписыванія рождающихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ на 1837 годъ


Читать далее…Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
[1]

Метрическая книга

данная изъ Кіевской Духовной Консисторіи Кіевской Епархіи г. Черкасъ въ Соборно-Николаевскую Церковь,
для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1865 годъЧитать далее…Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
[131]

Метрическая книга

данная из Киевской Духовной Консисторіи в Кресто воздвиженскую церковь села
Немиринецъ Бердичевского Уезда
Для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1874 годъ.Читать далее…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[483]

Метрическая тетрадь

данная изъ Кіевской духовной Дикастеріи Города Кіева въ Подольскую Ильинскую Церковь
для записиванія въ оную на основаніи 29 пункта прибавленія къ духовному регламенту Святейшего правительствующаго Синода,
1779, ноября 23 и 1802 годов марта 16 числъ, рождающихся, браком сочетавающихся, и умершихъ
в течении 1831 годаЧитать далее…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment
[2]

Пам’яті перших хоробрих

А. Клоччя

Після 10-их роковин Жовтня надходять ще одні — роковини загибели В. Чумака, Гната Михайличенка й Андрія Заливчого.

В ньому році зі дня їх розстрілу минає вісім років. На жаль, ми ще й досі не маємо повного, зібрання творів ні В. Чумака, ні Гната Михайличенка, ні А. Заливчого. Безперечно, час уже вшанувати пам’ять активних борців — революціонерів і перших фундаторів української пролетарської літератури. Їхня творчість, особливо творчість В. Чумака, співця червоного терору, набирає неабиякого значення за наших часів, коли часто-густо в пролет. поезії бренять нотки занепадництва.
Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[1]
Я. Д.

Андрій Заливчий

(Матеріял до біографіі)


Три роки тому, 13 року 1918 року на вулицях Чернігова од руки гетьмансько-добровольчеських бандитів загинув славетний юнак-революціонер чл. ЦК боротьбистів, вже і тоді комуніст Андрій Заливчий.

З нагоди третіх роковин його смерти подаю оцю сторінку по його біографії.

1915 рік. Війна з німцями зовні й скрайне „удушение“ всякого появу життя в середині в цій велетенській „тюрмі народів“. Задуха в якій мусили замовкнути усі голоси і соціялістичноі думки і національних змагань пригнічених народів.
Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[3]

Боєць революції

В. Галушко

Через терни

Рідкісної краси є куточок на Полтавщині, де в первозданній тиші розкинулося невелике село Міські Млини Зіньківського району. Тут мальовниче все: зелені гори, що підковою облягають околиці, привільні луки, всіяні купинами верболозів і верб. Ворскла — срібно вода, з крутими берегами ріка, далекі голубі ліси, з-за яких ранками розпускає пурпурові паруси гаряче сонце. І кожна стежина нагадує про Андрія Заливчого — людину з коротким, як спалах блискавиці, життям, доля якої у свій час хвилювала не одного пісняра.
Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment