?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous
AMY

1. Улицы Киева


Читать далее…Collapse )
Leave a comment
[3]

Пам’яти А. Заливчого

Незабаром минають роковини повстання Заливчого в Чернігові. Про це повстання чернігівці зовсім забули. Про нього згадують лише 3–4 душі. Але в історії боротьби Чернігова за радянську владу це повстання є один із найгероїчніших випадків.Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[3]

Герб Києва

В Українському Історично-Філологічному Товаристві в Празі 2 березня ц. р. відчитано історичний виклад про „Герб міста Києва“, який надіслав недавно обраний член Т-ва проф. О. Оглоблін.

Загально-европейська практика додержується строї культурної традиції міських гербів. Кожне, надто ж визначне, місто має свій власний герб. Він відрізняє його від інших міст. Він стає історичною емблемою цього міста і вживається в усіх офіційних актах міського уряду. Старе, тисячелітнє місто — столиця України — Київ також має свій історичний герб.Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment

Андрій Заливчий

[1]
Центральний Комітет Українськоі партії соція-
лістів-революціонерів з глибоким жалем сповіщає
про завчасну смерть товариша, члена Ц. К.
АНДРІЯ ЗАЛИВЧОГО
забитого въ Чернігові заклятими ворогами Укра-
їньскої революції.

Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
80 лет назад, 5 июня 1936 года, в киевской газете «Большевик» была напечатана статья, в которой старший научный работник Академии наук УССР Г. Козлов рассказал о проекте метрополитена в Киеве, разработанном завотделом железнодорожного транспорта института транспортной механики Академии наук тов. Дульневым. Три года назад я выкладывал эту статью. Тепер стали известны некоторые подробности об авторе этого проекта.

Забытый ученый расстрелянного института


6 ноября 1960 года на Крещатике состоялось помпезное открытие первой очереди Киевского метрополитена, который преобразил город, положил начало новому, более удобному виду транспорта. Как и следовало, событие это происходило в присутствии высоких партийных деятелей, произносились торжественные речи, разрезалась символическая лента… Проектанты и большая армия метростроевцев снискали вполне заслуженное уважение. И продолжателям их славных дел от жителей и гостей современного Киева — нескончаемое, искреннее спасибо. Однако вряд ли кому-нибудь из нас (и тогда, и сейчас) известны имена первых энтузиастов-инженеров, работавших над этой проблемой еще в довоенный период. Один из них — забытый ученый забытого Института транспортной механики АН УССР Александр Борисович Дульнев.


Александр Борисович Дульнев
Читать далее…Collapse )

Tags:

Leave a comment

Альбом снимков постройки железнодорожного моста через реку Днепр у гор. Киева, торжественно заложенного в присутствии Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 20-го августа 1916 года

01. Вид на Труханов остров с Днепра
01. Вид на Труханов остров с Днепра

Read more...Collapse )
6 comments or Leave a comment

Альбом снимков постройки железнодорожного моста через реку Днепр у гор. Киева, торжественно заложенного в присутствии Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 20-го августа 1916 года. Его Императорскому Высочеству Великому князю Александру Михайловичу от инженеров-строителей. Постройкой окончен 20 января 1917 г. Движение начато 26 января 1917 г.


Титульный лист альбома


Оборот титульного листа

Читать далее…Collapse )

Tags:

Leave a comment

Формулярный список о службе Демидова Павла Павловича, князя Сан-Донато.

18 марта 1885 г. Петербург.
Читать далее…Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment

Про Царську площу та „швидкі“ темпи міської управи


— Будь ласка, як мені пройти до Царської площі?

— Куди??

— До Царської, тобто, вибачте, по-новому до площі III Інтернаціоналу…

Вибачатись приїжджому громадянинові не було жодних підстав. Обидві назви цієї площі в наші дні заучать однаково дико. Безліч таких сценок можна спостерігати на вулицях нового Києва. Вже півтора місяця, як столиця України звільнена від московсько-большовицької нечисті. Строк немалий, що й казати! Українці поволі забувають прокляті чорні часи «щасливого життя під сонцем сталінської конституції». Бодай і не згадувати! Але українському населенню в цьому уперто заважає міська управа.

Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment

Ті, що одійшли


Коли мідяні звуки стоголосого Інтернаціоналу дзвінко лунають в осіннім повітрі, лестячи марні полотна багряних стягів, — золотий лист переможні вінки заплітає над головами бадьорих демонстрантів… І крок у крок… крок у крок…

Чуєш, су-урми заграли!..

І голуби на тлі важкої хмарини, й сирена безумного авто, й блищики холодного сонця в чорній калюжі, й усміх бородача-арсенальця — все сплітається в радісний-переможний вінок:

— Чуєш су-урми…

Але раптом безмежні юрби нашорошились, блищики вмерли по чорних калюжах, важка хмарина фіялковим крилом укрила сонце й усміх вмер у бороді арсенальця. Мідяні, стоголосі звуки розпачно вдарили в кам’яниці:

— Ви жертвою в бої нерівнім лягли…

У радісні вінки вплівся хвилевий смуток, туга по тих, що одійшли, що вийшли передчасно з лав переможного пролетаріяту… Багато їх упало смертю звитяжців на барикадах Жовтня, багато головами наклали вже за обставин нових фронтів мирного будівництва… І скільки, скільки, безіменних, що спочивають по братерських могилах, похованих наспіх, з багнетами в задубілих руках та святою вірою в помутнілих очах:

Нехай прокляті ми і світом позабуті,
Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі,
А щастя всіх прийде по наших аж кістках!

Але декого з тої великої, неминучої офіри ми забути не сила. Це ті, що ціле життя, цілий невсипущий труд віддгли за наш День… Поки хвильовий смуток прорізає жалібний марш, най пройдуть їхні постаті перед нашими очима.Читать далее…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment