?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
AMY
[1]

ВЕЛИЧНІ Й ПРОСТІ

Листопад і грудень. Ці місяці що роками нагадують українським пролетарським письменникам і пролетарській літературі за рани, що ятряться гарячою кров’ю.

В ці дні, схиляючи свої прапори над славними могилами, пролетарська література повинна твердо пам'ятати одне: посилювати інтенсивність свого розвитку, поглиблювати свою роботу, поширювати свій вплив на читача. Тільки тоді ми будемо гідні своїх фундаторів, що своєю працею й життям завоювали нам право жити й працювати. Насичуючи свою творчість глибокою пролетарською ідейністю та удосконалюючи формальне оброблення матеріялу, ми цим самим виконаємо соціяльне замовлення нашої доби. І кожен робітник „словоливарного цеху“ повинен завжди брати собі за зразок енергійність і молодечу запальність Чумака, «беззаветную“ хоробрість А. Заливчого, філософський роздум й твердий спокій Гната Михайличенка та повсякденну, самовіданну, незламну працю Василя Еллана. Бути ентузіястами, що для революції й соціялістичного будівництва зроблять все, навіть більше людських сил, як це робили й горіли смолоскипами життя й боротьби „перші хоробрі“.
Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[23]

ЧОТИРІ ПОСТАТІ.

(З приводу роковин смерти А. Заливчого, Г. Михайличенка, В. Чумака й В. Елана).

Ф. Олійник.

Минають часи… Минула й громадянська війна, бандитизм, роки голоду й розрухи. Будується нове життя, та вже „без холопа і без пана“, а руками й розумом робітників, селян і трудової інтелігенції. Але скільки загинуло борців у цю революційну хвилю, що знесла старе життя й дала можливість будувати новий світ? Жертвою свого життя вони купили нам сучасний лад. Є між ними постаті, що їх імена будуть оздоблювати історичний будинок української літератури, це — Андрій Заливчий, Гнат Михайличенко, Василь Чумак, Василь Елан…

Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment

Новий універмаг у Києві

П. І. Клевайчук

Рік-у-рік гігантськими темпами розвивається наша квітуча країна. Невпинно зростає її господарська міць, непохитна обороноздатність, підноситься культурний рівень багатоміліонних мас трудящих.

Рік-у-рік невпинно зростає добробут її населення, життя стає дедалі кращим і веселішим. Потреби і запити населення, що стають дедалі ширшими і різноманітнішими, задовольняються величезною сіткою культурно-побутових закладів. Про це красномовно свідчить велике розгортання радянської торгівлі, особливо роздрібного товарообороту, який, до речі, лише за роки другої п’ятирічки збільшився в 2,7 раза.

Зростання культурної радянської торгівлі викликає невпинне розширення сітки універмагів у містах і селах нашої країни. За останні роки в багатьох містах УРСР, наприклад, у Харкові, Сталіно, Києві, Ворошиловграді та ін., споруджено нові великі будинки для універмагів.


Архіт. Міцеян і Фрідман. Новий універмаг у Києві. Загальний вигляд.
Miceian et Fridman, architectes. Nouveau grand magasin à Kiev. Vue générale.


Читати далі…Collapse )

Tags:

2 comments or Leave a comment
[233]
К.О.П. VI. 12.VI.1944

ВКАЗІВКИ
ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОЛІТВИХОВНИКІВ ТА ПРОПАГАНДИСТІВ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ОСЕРЕДНІХ ТА СХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ


Однією із форм нашої боротьби є військово-пропагандивні рейди, яких метою: якнайширше розпропагувати ідеї Української Національної Революції під охороною нашої зброї. Пропагандисти, а зокрема військові політвиховники, мусять до таких пропагандивних рейдів, головним чином на Осередні та Східні Українські Землі, основно підготовитися. Тому питання, що їх в загальному розглядається в цих вказівках, мають стати побіч історії українського війська та української воєнної доктрини, предметом вишкільних курсів для пропагандистів, зокрема для військових політвиховників.

Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
В газете украинских эсеров «Боротьба» за 23 февраля 1919 года была обнаружена первая публикация автобиографических новелл Андрея Заливчего.

Литературоведы на протяжении последних 97 лет рассказывали, что впервые эти произведения украинского писателя и политика были опубликованы то ли в одесском альманахе «Червоний вінок», то ли отдельной книжицей «З літ дитинства».

Давайте разбираться.Читати далі…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment
[3]

Андрієві Заливчому

(Згадки і вражіння).

Душ блакить пекучо повна вщерть
Розгорілась ятриться любов’ю
За життя розплата тільки кров’ю
Тільки смертю переможем смерть

Вас. Еллан.
(З циклю „Офіра“).

Пригадую першу зустріч.

Такий же вічно бадьорий, вічно жвавий, невтомний.

Я визерав крізь заґартоване вікно і бачив на проходці в тюремному дворикові сяюче обличчя. На ньому було написано, читалося в його променистих очах, що живе він життям і подіями, що відбуваються десь там, за мурами.

Так виглядає всякий новоприбувший в тюрму перші два-три дні.

Минули тижні і місяці, а режим губерніяльної тюрми не повпливав на нього помітно.

Він не тутешній…

Від нього завжди віяло волею, життям. Було приємно і заздро.

А коли з одинарної камери він доскочив можливости вільного звязку і балачок з иншими політичними вязнями, та згага життя, яка просвічувалась крізь нього, вибухла повноводним струмнем.Читати далі…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment
[3]

Пам’яти А. Заливчого

Незабаром минають роковини повстання Заливчого в Чернігові. Про це повстання чернігівці зовсім забули. Про нього згадують лише 3–4 душі. Але в історії боротьби Чернігова за радянську владу це повстання є один із найгероїчніших випадків.Читати далі…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment
[3]

Герб Києва

В Українському Історично-Філологічному Товаристві в Празі 2 березня ц. р. відчитано історичний виклад про „Герб міста Києва“, який надіслав недавно обраний член Т-ва проф. О. Оглоблін.

Загально-европейська практика додержується строї культурної традиції міських гербів. Кожне, надто ж визначне, місто має свій власний герб. Він відрізняє його від інших міст. Він стає історичною емблемою цього міста і вживається в усіх офіційних актах міського уряду. Старе, тисячелітнє місто — столиця України — Київ також має свій історичний герб.Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment

Андрій Заливчий

[1]
Центральний Комітет Українськоі партії соція-
лістів-революціонерів з глибоким жалем сповіщає
про завчасну смерть товариша, члена Ц. К.
АНДРІЯ ЗАЛИВЧОГО
забитого въ Чернігові заклятими ворогами Укра-
їньскої революції.

Читати далі…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment
80 лет назад, 5 июня 1936 года, в киевской газете «Большевик» была напечатана статья, в которой старший научный работник Академии наук УССР Г. Козлов рассказал о проекте метрополитена в Киеве, разработанном завотделом железнодорожного транспорта института транспортной механики Академии наук тов. Дульневым. Три года назад я выкладывал эту статью. Тепер стали известны некоторые подробности об авторе этого проекта.

Забытый ученый расстрелянного института


6 ноября 1960 года на Крещатике состоялось помпезное открытие первой очереди Киевского метрополитена, который преобразил город, положил начало новому, более удобному виду транспорта. Как и следовало, событие это происходило в присутствии высоких партийных деятелей, произносились торжественные речи, разрезалась символическая лента… Проектанты и большая армия метростроевцев снискали вполне заслуженное уважение. И продолжателям их славных дел от жителей и гостей современного Киева — нескончаемое, искреннее спасибо. Однако вряд ли кому-нибудь из нас (и тогда, и сейчас) известны имена первых энтузиастов-инженеров, работавших над этой проблемой еще в довоенный период. Один из них — забытый ученый забытого Института транспортной механики АН УССР Александр Борисович Дульнев.


Александр Борисович Дульнев
Читать далее…Collapse )

Tags:

Leave a comment