?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
AMY
[1]
ф. 274 № 982.

Шановний Василю Ілліч!

Виконую свою обіцянку написати про те, коли і за яких обставин написані новели Андрія Заливчого.

Було то останніх днів дуже холодного листопаду 1918 року у Києві. А. Заливчий мешкав тоді у дуже зручній — з погляду конспірації — кімнатці двоповерхового будиночку у дворі — на розі Безаківської вул. і Бібіковського бульвару (тепер вул. Комінтерна і бульв. Шевченка). Завжди такий енергійний, бадьорий і невгамовно-діяльний, товариш Андрій на кілька днів був прикутий до ліжка важкою ангиною з одночасним загостренням хронічної виразки шлунку («пам’ятка жорстокого Тургаю»).
Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[3]

Подвиг Андрія Заливчого

До 80-річчя повстання в Чернігові

На засніженому старому цвинтарі Чернігова під вітами кленів і беріз стоїть невеликий сірий пам’ятник. На ньому викарбувані слова:

«Революція береже пам’ять своїх кращих борців. Андрій Заливчий підняв у Чернігові прапор революційного повстання за Радянську владу і загинув у бою з гетьманцями на вулицях м. Чернігова 13 грудня 1918 року».

Нині небагатьом відоме ім’я двадцятип’ятирічного революціонера, письменника, який 80 років тому віддав життя за справу соціалістичної революції, загинув у Чернігові в нерівному бою з гетьманцями.
Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[59]

Книга

Данная изъ Кіевской Духовной Консисторіи въ Кіево-Подольскую Притиско-Николаевскую Церковь, причту,
для записи Родившихся, Бракомъ Сочетавшихся и Умершихъ на 1833й годъ


Читать далее…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment

2016 годВ 2016 году было переименовано около ста городских топонимических объектов. В связи с ограничением ЖЖ на длину записи, опубликовано двумя сообщениями. Начало здесь.

  1. Распоряжение Киевского городского головы от 19 февраля 2016 года № 125/1 «О переименовании бульвара, улиц, площади и переулков в городе Киеве».

  2. Решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года № 559/559 «О переименовании улиц, проспекта и переулка в городе Киеве».

  3. Решение Киевского городского совета от 6 октября 2016 року № 172/1176 «О переименовании улицы, проспекта и площади в городе Киеве».

  4. Решение Киевского городского совета от 6 октября 2016 року № 173/1177 О принятии за основу проекта решения Киевского городского совета «Об уточнении названий, переименовании улиц и переулков в городе Киеве».

  5. Решение Киевского городского совета от 10 ноября 2016 року № 315/1319 «О переименовании бульвара, улиц, наименовании площади и присвоении имён скверам в городе Киеве».

  6. Решение Киевского городского совета от 20 декабря 2016 року № 704/1708 «Об уточнении названий, переименовании улиц и переулка в городе Киеве».


Читать далее…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[2]

Саме вісім років тому

Дмитро Тась

Учора минуло саме вісім років з того незабутнього для Чернігова дня, туманного й сніжного, коли через темну ніч гетьмансько-німецької реакції промайнули яскраві блискавиці молодого, червоного повстання.

Хто з нас, сучасники та свідки цих геройських вчинків бойців за волю трудящих забуде ці блискавиці; хто зітре з пам’яті цей червоний сполох, що йому судилося остільки ж несподівано згаснути, як і вибухнути крізь сльоту безправної осени; хто з нас не пам’ятає й того світлого, того видатного імени, що було самим утіленням, самою душею повстання 13 грудня — імени Андрія Заливчого.
Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[2]

АНДРІЙ ЗАЛИВЧИЙ

(До 10-их роковин зо дня смерти).

Наше молоде покоління, наш новий український читач, дуже мало знає одного з найактивніших борців за Жовтневу революцію — Андрія Заливчого. Одного з тих „перших хоробрих“, що за своє дуже коротке, але повне героїчного екстазу, життя встигли, поряд з революційною боротьбою, в'язницею, вигнанням, прикласти свої сили й здібності й до літератури.

Андрій Заливчий належить до тієї славної, в історії революційного руху, фаланги української революційної інтелігенції, яка в перші дні барикадних боїв, в ті рішучі дні, коли перед нею стало історичної ваги питання: — з ким і проти кого? — недвозначно й без вагання ступила на шлях боротьби за соціяльну революцію. Ця революційна інтелігенція, порвавши з націоналістичними, традиціями, неухильним, рішучим й ревним кроком йшла до сприйняття практики революційного пролетаріяту та його партії („боротьбисти“). Цим певним кроком і цим шляхом та дає й у передових лавах йшов і Андрій Заливчий, але на півдороги вмер смертю революціонера — борця на барикадах революції. Й після цього про Андрія Заливчого, як людину, борця й письменника ми дуже мало знаємо. Про нього майже нічого не написано, і папери та рукописи небіжчика чекають на свого упорядника й видавця.


Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[1]

ВЕЛИЧНІ Й ПРОСТІ

Листопад і грудень. Ці місяці що роками нагадують українським пролетарським письменникам і пролетарській літературі за рани, що ятряться гарячою кров’ю.

В ці дні, схиляючи свої прапори над славними могилами, пролетарська література повинна твердо пам'ятати одне: посилювати інтенсивність свого розвитку, поглиблювати свою роботу, поширювати свій вплив на читача. Тільки тоді ми будемо гідні своїх фундаторів, що своєю працею й життям завоювали нам право жити й працювати. Насичуючи свою творчість глибокою пролетарською ідейністю та удосконалюючи формальне оброблення матеріялу, ми цим самим виконаємо соціяльне замовлення нашої доби. І кожен робітник „словоливарного цеху“ повинен завжди брати собі за зразок енергійність і молодечу запальність Чумака, «беззаветную“ хоробрість А. Заливчого, філософський роздум й твердий спокій Гната Михайличенка та повсякденну, самовіданну, незламну працю Василя Еллана. Бути ентузіястами, що для революції й соціялістичного будівництва зроблять все, навіть більше людських сил, як це робили й горіли смолоскипами життя й боротьби „перші хоробрі“.
Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[23]

ЧОТИРІ ПОСТАТІ.

(З приводу роковин смерти А. Заливчого, Г. Михайличенка, В. Чумака й В. Елана).

Ф. Олійник.

Минають часи… Минула й громадянська війна, бандитизм, роки голоду й розрухи. Будується нове життя, та вже „без холопа і без пана“, а руками й розумом робітників, селян і трудової інтелігенції. Але скільки загинуло борців у цю революційну хвилю, що знесла старе життя й дала можливість будувати новий світ? Жертвою свого життя вони купили нам сучасний лад. Є між ними постаті, що їх імена будуть оздоблювати історичний будинок української літератури, це — Андрій Заливчий, Гнат Михайличенко, Василь Чумак, Василь Елан…

Читати далі…Collapse )

Tags:

Leave a comment

Новий універмаг у Києві

П. І. Клевайчук

Рік-у-рік гігантськими темпами розвивається наша квітуча країна. Невпинно зростає її господарська міць, непохитна обороноздатність, підноситься культурний рівень багатоміліонних мас трудящих.

Рік-у-рік невпинно зростає добробут її населення, життя стає дедалі кращим і веселішим. Потреби і запити населення, що стають дедалі ширшими і різноманітнішими, задовольняються величезною сіткою культурно-побутових закладів. Про це красномовно свідчить велике розгортання радянської торгівлі, особливо роздрібного товарообороту, який, до речі, лише за роки другої п’ятирічки збільшився в 2,7 раза.

Зростання культурної радянської торгівлі викликає невпинне розширення сітки універмагів у містах і селах нашої країни. За останні роки в багатьох містах УРСР, наприклад, у Харкові, Сталіно, Києві, Ворошиловграді та ін., споруджено нові великі будинки для універмагів.


Архіт. Міцеян і Фрідман. Новий універмаг у Києві. Загальний вигляд.
Miceian et Fridman, architectes. Nouveau grand magasin à Kiev. Vue générale.


Читати далі…Collapse )

Tags:

3 comments or Leave a comment
[233]
К.О.П. VI. 12.VI.1944

ВКАЗІВКИ
ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОЛІТВИХОВНИКІВ ТА ПРОПАГАНДИСТІВ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ОСЕРЕДНІХ ТА СХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ


Однією із форм нашої боротьби є військово-пропагандивні рейди, яких метою: якнайширше розпропагувати ідеї Української Національної Революції під охороною нашої зброї. Пропагандисти, а зокрема військові політвиховники, мусять до таких пропагандивних рейдів, головним чином на Осередні та Східні Українські Землі, основно підготовитися. Тому питання, що їх в загальному розглядається в цих вказівках, мають стати побіч історії українського війська та української воєнної доктрини, предметом вишкільних курсів для пропагандистів, зокрема для військових політвиховників.

Читати далі…Collapse )

Tags:

1 comment or Leave a comment