?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous
AMY

1. Улицы Киева


Читать далее…Collapse )
3 comments or Leave a comment

Иванъ Ивановичъ Фундуклей

Некрологъ.


I. 22-го августа [1880 года] скончался въ Москвѣ членъ государственнаго совѣта, сенаторъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Фундуклей.


Читать далее…Collapse )

Tags: ,

Leave a comment

НАЙДАВНІШИЙ КИЇВСЬКИЙ МОНУМЕНТ.
АРХІВНІ НОТАТКИ


Марія КАДОМСЬКА, головний мистецтвознавець інституту «НДІпроектреконструкція»

Вивчаючи історію забудови Києва упродовж кількох десятиліть, я дедалі більше переконуюсь, як мало ми знаємо навіть про відомі (і навіть дуже відомі) його споруди. Однією з таких, на мій погляд, є пам’ятник Магдебурзькому праву. Доречно нагадати, цього року виповнилося 210 років з часу зведення цього найстарішого серед усіх, що існують сьогодні, київських пам’ятників.

Споруджений на початку XIX ст. у глибокій балці, що здавна зветься Хрещатиком або Хрещатицьким яром, цей монумент, як візитівка міста у XIX, XX і XXI століттях, має значну іконографію. Його зображення ми знаходимо на численних малюнках, гравюрах, листівках і фотографіях, у популярних і спеціальних виданнях з історії міста, в альбомах з видами Києва з музейних і приватних колекцій.


Малюнок-заставка до плану Києва 1803 року
Читать далее…Collapse )

Tags:

Leave a comment

ВАСИЛИЙ ЭЛЛАН-БЛАКИТНЫЙ

Ні слова про втому! Ні слова про спокій!
Хай марші лунають бадьорі й гучні…
Хоч ніч облягає, — та в пітьмі глибокій
Вже грають-палають досвітні вогні…

Блакитный-Эллан — (псевдоним; настоящие имя и фамилия Василий Михайлович Елланский) (12.1.1894, с. Козлы Черниговской губернии, 4.12.1925, Харьков), украинский советский писатель и общественный деятель. Родился в семье священника…
Большая советская энциклопедия: в 30 т. — 3-е изд. — Т. 3. — М., 1970. — С. 412.

Елланский, Василий Михайлович (1892 — 4 дек. 1925 в Харькове) — укр. поэт и писатель. Псевдонимы: Блакитный, В.; В. П.; Гарт, В.; Еллан, В.; Маркиз Попелястий; Орталь, А.; Проноза, Валер.; Проноза Мрійник…
Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 178.

БЛАКИТНЫЙ-ЭЛЛАН — (наст. имя и фам. Вас. Мих. Елланский) (1894–1925), укр. сов. писатель…
Советский энциклопедический словарь. — Изд. 4-е, с изм. — М., 1987. — С. 145.

Читать далее…Collapse )

Tags:

Leave a comment
[299]

КНИГА

Для записи родившихся Евреевъ
Житомірскаго общества
Житомірскаго уѣзда
на 1894 годъ

Читать далее…Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment
[131]

МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА

Данная изъ Кіевской Духовной Консисторіи губернскаго города Кіева въ [Печерскую] Преображенскую Церковь,
для записи Родившихся, Бракомъ Сочетавшихся и Умершихъ на 1853й годъ

Читать далее…Collapse )

Tags: , , ,

Leave a comment

Волею Божіей тихо скончался 24 ноября с. [1934] г. въ Берлинѣ послѣ продолжительной болѣзни,
Кіевскій городской голова
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАТСКИЙ СОВѣТНИКЪ
ИППОЛИТЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ДЬЯКОВЪ,
о чемъ съ глубокимъ горемъ извѣщаетъ семья покойнаго.
Погребеніе 27-го ноября въ 12 ч. 30 м. послѣ заупокойной литургіи на Тегельскомъ православномъ кладбищѣ въ Берлинѣ.


Читать далее…Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment

1923 год


  1. Присоединение территории к Киевской губ. // Приказ Киевского губисполкома от 16.01.1923 № 15.

  2. О расширении черты города // Приказ Киевского губисполкома от 29.03.1923 № 95.

  3. О расширении черты гор. Киева // Обязательное постановление Губисполкома от 27.10.1923 № 271.

  4. О движении по Наводницкому мосту // Обязательное постановление Губисполкома от 27.10.1923 № 265.Читать далее…Collapse )

Tags: , , ,

1 comment or Leave a comment
Шерлокъ Холмсъ въ Кіевѣ

Яковъ Давыдовъ

— Вы знаете что-нибудь о Кіевѣ, Ватсонъ? — спросилъ меня Холмсъ, утопая въ клубах табачнаго дыма.
— Кіевъ? — переспросилъ я. — Если не ошибаюсь, это столица новаго государства Украины?
— Совершенно вѣрно. Вы ничего не имѣете противъ поѣздки туда?
— Куда? Въ Кіевъ? Зачѣмъ?
Вмѣсто отвѣта Холмсъ протянулъ мнѣ телеграмму. Она была очень лаконична: «Вы нужны немедленно. Дьяковъ»Read more...Collapse )
Leave a comment

Павел Демьянович ХристичПавел Христич

Родился в 1895 году. Украинец.
Читать далее…Collapse )

Tags: , ,

Leave a comment