?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Улицы Киева — 1946 - AMY — LiveJournal
81412
81412
Улицы Киева — 1946

1946 год

Улица Академика Богомольца и др.


  1. Решение исполнительного комитета Киевского городского совета от 30.10.46 № 2721 «О переименовании улиц Грушевского и Кулишовской на Чоколовке в Зализничном районе г. Киева»

  2. Решение исполнительного комитета Киевского городского совета от 12.11.46 № 2799 «О переименовании Виноградной улицы в г. Киеве в улицу им. Академика Богомольца А. А.»
[48]

РІШЕННЯ № 2721
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

30 жовтня 1946 року

Про перейменування вулиць Грушевського та Кулішівської на Чоколівці в Залізничному районі м. Києва

На доповнення постанови Виконавчого Комітету Київської міськради від 6.ХІІ-1944 року № 286/2 «Про впорядкування найменувань площ, вулиць та провулків м. Києва»,
Виконавчий Комітет Київської Міської Ради депутатів трудящих вирішує:
  1. Перейменувати вулицю Грушевського та вулицю Кулішівську (Куліша) на Чоколівці, в Залізничному районі м. Києва, надавши їм такі нові назви:
    а) Передмістна вулиця — замість «вул. Грушевського»;
    б) Аеродромна вулиця — замість «вул. Кулішівської» (вул. Куліша).
  2. 3обов’язати Райкомгосп Залізничного району до 1-го листопаду 1946 р. встановити на перетинах зазначених вулиць таблиці встановленого зразку з новими назвами.


Голова Виконавчого Комітету
Київської Міської Ради депутатів трудящих
Ф. Чеботарьов

Секретар Виконавчого Комітету
Київської Міської Ради депутатів трудящих
С. Мельник
—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 4, спр. 138, арк. 48.

[219]

РІШЕННЯ № 2799
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

12 листопада 1946 року

Про перейменування Виноградної вулиці в м. Києві на вулицю ім. Академіка Богомольця О. О.

Виконавчий Комітет Київської Міської Ради депутатів трудящих вирішує:

На виконання постанови Ради Міністрів УРСР № 1468 перейменувати Виноградну вулицю в м. Києві, де жив Академік О. О. БОГОМОЛЕЦЬ, — на вулицю ім. Академіка БОГОМОЛЬЦЯ.

Голова Виконавчого Комітету
Київської Міської Ради депутатів трудящих
Ф. Чеботарьов

Секретар Виконавчого Комітету
Київської Міської Ради депутатів трудящих
С. Мельник
—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 4, спр. 138, арк. 219.

Tags:

Leave a comment