?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Улицы Киева — 1941 - AMY — LiveJournal
81412
81412
Улицы Киева — 1941

1941 год

Решение исполкома Киевского городского совета от 13 марта 1941 года № 16/33 «Ходатайство Исполкома Кагановичского районного Совета депутатов трудящихся о переименовании ул. Бульонской в ул. им. Боженко — героя гражданской войны, погибшего в бою за власть Советов».
РІШЕННЯ
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих


13 березня 1941 р. № 16/33

Клопотання Виконкому Кагановичської районної Ради депутатів трудящих про перейменування вул. Бульйонської на вул. ім. Боженка — героя громадянської війни, який загинув у бою за владу Рад


  1. Задовольнити клопотання Виконкому Кагановичської районної Ради депутатів трудящих м. Києва — перейменувати вулицю Бульйонську Кагановичського району м. Києва на вул. ім. Боженка В. Н.
  2. Виконкому Кагановичської районної Ради до 1 травня 1941 року замінити надписи на ліхтарях і будинках.

Голова Виконавчого Комітету
Шевцов

Секретар Виконавчого Комітету
Меєрсон
—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 13761, арк. 9.
Вісник обов’язкових постанов та рішень виконкому Київської міськради депутатів трудящих. — 1941. — № 3. — 15 березня. — С. 13.

Tags:

Leave a comment