?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
AMY
81412
81412
Улицы Киева — 1949

1949 год


  1. Решение исполкома Киевского горсовета от 30.05.49 № 1026 «Об увековечении памяти выдающегося писателя — классика украинской литературы Панаса МИРНОГО (А. Я. Рудченко)»

  2. Решение исполкома Киевского горсовета от 07.06.49 № 1133 «О переименовании Бондаренковского переулка и присвоении Безымянной улице названия „Парковой“»

[60]

Рішення № 1026
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих

30 мая 1949 года

Об увековечении памяти выдающегося писателя — классика украинской литературы Панаса МИРНОГО (А. Я. Рудченко)

В соответствии с постановлением Совета Министров УССР от 16 мая 1949 года за № 1157, —
Исполнительный Комитет Киевского Городского Совета депутатов трудящихся, —

постановляет:

В целях увековечения памяти выдающегося писателя – классика украинской литературы Панаса МИРНОГО (А. Я. Рудченко), — переименовать ул. Миллионную в г. Киеве на ул. Панаса Мирного.

Председатель Исполкома
Киевского Городского Совета депутатов трудящихся
А. Давыдов

Секретарь Исполкома
Киевского Городского Совета депутатов трудящихся
С. Мельник
—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 4, спр. 341, арк. 60.

[156]

Рішення № 1133
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих

7 червня 1949 року

Про перейменування Бондаренківського перевулку та надання Безим’янній вулиці назви «Парковоі»

В зв’язку з клопотанням трудящих, які мешкають в Бондаренківському перевулку Жовтневого району та рішення виконкому Райради від 24.ІІІ.49 про переіменування Бондаренківського перевулку,
Виконавчий Комітет Киівськоі Міської Ради депутатів трудящих

постановляє:


  1. Переіменувати Бондаренківський перевулок та надати йому назву «Польовий провулок».
  2. Вважати за недоцільне переіменування вулиці Безим’янна на вулицю Паркову, в зв’язку з тим, що в м. Києві є Паркова дорога на схилах Дніпра, що може привести до путаниці тому, що назви дуже схожі, а надати ій назву «Зоологічноі».

Зам. голови виконкому
Київської міської Ради депутатів трудящих
Малютенко

Секретар виконкому
Київської міської Ради депутатів трудящих
С. Мельник
—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 4, спр. 342, арк. 156.

Tags:

Leave a comment