?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Улицы Киева — 1960 - AMY — LiveJournal
81412
81412
Улицы Киева — 1960

1960 год

Улица Александра Копыленко
[327]

РІШЕННЯ № 1293
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

19 липня 1960 р.

Про перейменування вулиці Петра Могили на вулицю Олександра Копиленка

Враховуючи визначні заслуги видатного українського радянського письменника Олександра Івановича Копиленка (1900–1958) в розвитку української радянської літератури, також з нагоди 60-річчя з дня його народження, виконавчий комітет Київської міської Ради депутатів трудящих

постановляє:

  1. викреслено
  2. Перейменувати вулицю Петра Могили в Печерському районі м. Києва на вулицю Олександра Копиленка.
  3. Зобов'язати Міськжитлоуправління (тов. Задихайло), Управління благоустрою (тов. Малюта), Управління міліції (тов. Лимарченко), Управління підприємств комунального обслуговування (тов. Дранник) і Головпоштамт (тов. Жаворонок) внести відповідні зміни в списки назв вулиць міста.
  4. викреслено

Голова виконавчого комітету
Київської міської Ради
депутатів трудящих
О. Давидов

Секретар виконавчого комітету
Київської міської Ради
депутатів трудящих
Б. Єрмолович
-----------------
Подання: Управління культури Б. Білоус
Погоджено: Заст. голови Міськвиконкому Т. Скирда

—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 4, спр. 1046, арк. 327.

Tags:

Leave a comment