?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
AMY
81412
81412
Улицы Киева — 1986
1986 год

В 1986 году в Киеве утвердили список памятников архитектуры, в число которых вошли четыре из пяти станций метро первой очереди строительства, а также переназвали… очередные станции будущей Сырецко-Печерской линии метрополитена

  1. Решение исполкома Киевского городского совета народных депутатов от 08.07.86 № 660 «О переименовании станций строительства Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена им. В. И. Ленина».

  2. Решение исполкома Киевского городского совета народных депутатов от 04.12.86 № 1180 «О переименовании проспекта Паркового в улицу Натальи Ужвий».

[182]

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

08.07.86 № 660

Про перейменування станцій будівництва Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену ім. В. І. Леніна

Для вирішення питання архітектурного оформлення будівництва станцій Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену ім. В. І. Леніна виконавчий комітет Київської міської Ради народних депутатів

вирішив:


    Затвердити найменування станцій будівництва Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену ім. В. І. Леніна від ст. «Осокорки» до ст. «Бортничі» і від ст. «Золоті ворота» до ст. «Артема» згідно з додатком.

Голова В. Згурський

Секретар

В. Зернецький

інд. 008
116
---------------
Подання: Київметрополітен М. Е. Балацький

Погоджено:

Заступник голови міськвиконкому
В. Кочерга
Головний архітектор міста В. Єжов
Начальник відділу контролю Ю. Прилипко
Начальник юридичного відділу П. Павлічук

[183]

Додаток
до рішення Київського міськвиконкому
08.07.1980 р. № 660

Сирецько-Печерська лінія

Найменування станцій по проекту

Найменування станцій, які затверджуються

Дільниця ст. «Осокорки» — ст. «Бортничі»

Промвузол
Бортничі
Проспект Бажана
Харківська

Дільниця ст. «Золоті ворота» — ст. «Артема»

Львівська площа
Артема
Львівська площа
Артема

—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 8, спр. 3107, арк. 182, 183.

[23]

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

04.12.86 № 1180

Про перейменування проспекту Паркового на вулицю Наталії Ужвій

Відповідно до ст. 17 Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 р., виконавчий комітет Київської міської Ради народних депутатів

вирішив:


  1. На виконання п. 3 постанови Ради Міністрів Української РСР від 28 серпня 1986 р. № 313 «Про увічнення пам'яті Героя Соціалістичної Праці, народної артистки СРСР Н. М. Ужвій» перейменувати проспект Парковий в Подільському районі, в межах від проспекту «Правди» до кінця забудови, на вулицю Наталії Ужвій.
  2. Управлінню житлового господарства виконкому міськради виготовити, а виконкому Подільської районної Ради народних депутатів встановити на будинках таблички з новою назвою вулиці.
  3. Управлінню внутрішніх справ виконкому міськради провести перепрописку громадян згідно з цим рішенням.
  4. Трамвайно-тролейбусному управлінню виконкому міськради, управлінню пасажирського автотранспорту виконкому міськради змінити назви зупинок згідно з цим рішенням.

Голова В. Згурський

Секретар

В. Зернецький

—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 8, спр. 3144, арк. 23.

Tags: ,

Leave a comment