?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
AMY
81412
81412
Улицы Киева — 1972

1972 год

За год переименована одна улица. #стабильность


  1. Решение исполкома Киевского городского совета депутатов трудящихся от 30.06.72 № 1007 «О наименовании улицы в честь города побратима Киото».[49]

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 1007 від 30 червня 1972 р.

Про найменування вулиці на честь міста побратима Кіото

Розглянувши пропозицію постійно діючої комісії по найменуванню вулиць і площ м. Києва виконавчий комітет Київської міської Ради депутатів трудящих, —

постановляє:


  1. Присвоїти вулиці в Дніпровському районі (частина вулиці Андрія Малишка від вул. Братіславської до кінця будівництва) ім’я японського міста побратима Кіото і надалі йменувати її — вулиця Кіото.
  2. Зобов’язати управління будівництва і експлуатації автомобільних шляхів (тов. Соломенка) і міськжитлоуправління (т. Стратієнка) виготовити і встановити на будинках таблички з новою назвою вулиці.
  3. Зобов’язати управління внутрішніх справ (тов. Рижкова) в місячний строк перепрописати громадян, що проживають на перейменованій вулиці.

Голова виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих
В. Гусєв

Секретар виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих

В. Зернецький

—————


Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 8, спр. 1100, арк. 49.

Tags: ,

Leave a comment