?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Улицы Киева — 1927 - AMY
81412
81412
Улицы Киева — 1927

1927 год

Сообщение о смерти Андрея Иванова.ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ч. 3
Засідання Пленуму Київської Міської Ради

з 4 липня 1927 р.

Слухали:

Ухвалили:
§ 1. Повідомлення про смерть Андрія ІВАНОВА.
(т. Любченко)

Пам'ять т. ІВАНОВА Пленум Міськради вшанував вставанням.

§ 1. Щоб увічнити пам'ять т. ІВАНОВА, як видатного революційного борця й одного з перших голів Київської Міськради, пленум ухвалює:

1) Виставити в Міськраді портрет т. ІВАНОВА.

2) Перейменувати вул. Левандовську на вул. ім. ІВАНОВА.

3) Задовольнити клопотання робітників Червонопрапорного Заводу й найменувати цей завод так: «Червонопрапорний завод ім. т. ІВАНОВА»

Державний архів міста Києва, ф. Р-1, оп. 4, спр. 490, арк. 2.

Tags:

Leave a comment