?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Герб Києва (1943) - AMY
81412
81412
Герб Києва (1943)
[3]

Герб Києва

В Українському Історично-Філологічному Товаристві в Празі 2 березня ц. р. відчитано історичний виклад про „Герб міста Києва“, який надіслав недавно обраний член Т-ва проф. О. Оглоблін.

Загально-европейська практика додержується строї культурної традиції міських гербів. Кожне, надто ж визначне, місто має свій власний герб. Він відрізняє його від інших міст. Він стає історичною емблемою цього міста і вживається в усіх офіційних актах міського уряду. Старе, тисячелітнє місто — столиця України — Київ також має свій історичний герб.Якщо питання про київську міську печатку можна вважати за більш-менш з’ясоване в історичній науці, то про герб міста Києва цього не можна сказати. В науковій літературі є тільки окремі принагідні згадки й завваги щодо цього питання. Справа в тому, що Київ мав впродовж своєї багатовікової історії два герби, яких вживали в означеній історичній послідовності. Найстарший герб Києва, відомий нам на міській печатці, — це т. зв. „Куша“ (від французького „couche“), лук або арбалет, самостріл. Зустрічаємо його вперше кjло 1500 р., найпізніше — в 1770-их рр. Цей герб тісно зв’язаний з „Київською Маґдебурґією“. Є всі підстави думати, що він був встановлений разом з наданням Києву маґдебурського права, себто — не пізніше, як у другій половині XV ст.

Походження „Куші“ невідоме, однак на думку проф Шевельова, цей герб відновив у XV ст. стару, ще з часів київської держави традицію. Давно вже вказано на те, що „Куша“ це модифікація старого київського „Тризуба“ — знаку св. Володимира, що став державним гербом Київської держави. З другого боку, в літературі виникнула думка про те, що зображення хреста на підставці еволюціонувало досить довгим і складним шляхом через лук до самострілу. Одним з етапів тієї еволюції хреста був „Тризуб“, а дальшою еволюцією — Київська „Куша“. Годі тепер казати, що традиція „Тризуба“ безпосередньо вплинула на київський герб XV ст., чи може, „Тризуб“ перейшов у „Кушу“ через якісь родові князівські герби. Але генетичний зв’язок „Куші“ і „Тризуба“ цілком імовірний.

„Куша“, з деякими незначними відмінами, була гербом м. Києва до 1780-их рр., коли то, в зв’язку з поширенням на Київ російського „Городового Положенія“ 4 червня 1782 р., затверджений, як герб Києва, Архангел Михаїл, що був офіційним гербом цього міста понад 300 років. Деякі дослідники вважають, що існували і вживалися рівнобіжно два типи гербів Києва: „Куша“ й Архангел Михаїл, але тут повстає деяка плутанина. „Архангел Михаїл“ у литовсько-польські часи був гербом не Києва, а Київської землі, Київського воєвідства. А проте, печатку з „Кушею“ офіційно вживали аж до 1780-их рр. „Архангел Михаїл“ був також гербом нової Київської губернії. Цей герб існував до 1917 р.

Історичне походження цього гербу ще не з’ясоване. Архистратиг Михаїл — це старий, мабуть, з часів прийняття Християнства, патрон міста Києва. Стародавнє існування в Києві аж двох Михайлівських монастирів — Золотоверхого і Вмдубицького — свідчать про особливий пієтизм до нього в Києві. Відома легенда про Михайлика, „знаменитого лицаря, грозу татар і хороброго захисника Києва“, який ніби то побудував Михайлівський собор. Дехто з дослідників висловив слушну думку про те, що в образі Михайлика — оборонця Києва — „відбився“ просто св. Архангел Михаїл: тому гербом м. Києва є якраз образ св. Михаїла. Цей Архангел давно міг уважатися в народі за оборонця — покровителя Києва, ще з часів до татарського наступу Батия, тобто від XI ст., коли збудовано Михайлівський монастир.

Отже герб з Архистратигом Михаїлом, вживаний за ливтовсько-польських часів, як герб Київського воєвідства (землі), хоч і не має такої геральдичної традиції, як „Куша“, але все ж він пов’язаний був зі старою Київською традицією, з культом св. Михаїла патрона Києва, нарешті, з гербом великих київських князів XII ст.

Позбавлений більшовиками гербу, так само як і своєї міської самоуправи, визволений Київ мусить знову дістати власний герб. Але тут мимохідь виринає питання: який же з двох історичних гербів м. Києва має значіння для нас? На це проф. Шевелів відповідає, що гербом Києва мусить бути „Куша“, що має стару геральдичну традицію „Тризуба“ X–XI ст., який був понад 300 р. міським гербом цього міста в часи Маґдебурґії XV–XVIII ст.“, який був насильно скасований російським урядом в кінці XVIII ст. А втім, каже Шевелів — можливий був би і новий варіант Київського міського гербу, який поєднав би обидва старі герби міста — „Кушу“ й „Архангела Михаїла“.

З приводу реферату проф. О. Шевелева між приявними на зборах вченими відбувся жвавий обмін думок і поглядів.

Д. М.

—————
М[иронович] Д. Герб Києва // Краківські вісті. — 1943. — Ч. 61 (799). — 24 березня. — С. 3.
(орфографію збережено)

Tags:

Leave a comment