?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Пропагандивні вказівки ОУН (1944) - AMY
81412
81412
Пропагандивні вказівки ОУН (1944)
[233]
К.О.П. VI. 12.VI.1944

ВКАЗІВКИ
ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОЛІТВИХОВНИКІВ ТА ПРОПАГАНДИСТІВ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ОСЕРЕДНІХ ТА СХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ


Однією із форм нашої боротьби є військово-пропагандивні рейди, яких метою: якнайширше розпропагувати ідеї Української Національної Революції під охороною нашої зброї. Пропагандисти, а зокрема військові політвиховники, мусять до таких пропагандивних рейдів, головним чином на Осередні та Східні Українські Землі, основно підготовитися. Тому питання, що їх в загальному розглядається в цих вказівках, мають стати побіч історії українського війська та української воєнної доктрини, предметом вишкільних курсів для пропагандистів, зокрема для військових політвиховників.


І. Наша підготовка до Української Національної Революції, наша боротьба за Українську Самостійну Соборну Державу — це продовження революційно-визвольної боротьби українського народу на протязі всієї історії проти білих російських царів, польської шляхти, німецьких баронів, більшовицьких окупантів; Хмельниччина, бій Виговського з московськими військами під Конотопом; рух карпатських опришків — Муха, Довбуш; Коліївщина; Кармелюк; Шевченко; революційне народництво 80-их років на Київщині; селянські рухи проти польських, російських та німецьких поміщиків 1903–05 рр. Повстання українських моряків на панцирнику «Потьомкін» 1905 р. керівник повстання — старшина-механік — Олександр Коваленко та активні учасники руху, матроси Вакулинчук, Матюшенко. Підкреслити: це була боротьба проти російського імперіялізму, боротьба за волю і незалежність українського народу. (Не мріяли ці моряки про Комуністичну Україну, як то намагалися їх висвітлити більшовицькі агітатори). Визвольні рухи 1917–1922 рр. на Україні.

ІІ. Теперішню боротьбу на Національну Революцію тісно пов’язувати з національно-революційними рухами кожного села, району, міста 1917–22 рр. на Україні: напр. На Вінничині й Волині — похід Ю. Тютюнника (Базар); дії отамана Орла (Войнаровського); Шепеля — Літин, Летичів, Вінниця; Волинець — Гайсинщина, Херсонщина, Олесщина[так у документі — прим. AMY] — похід селянської армії під проводом Тютюнника та Григорієва в 1919 р. проти французько-грецького десанту. Отаман Заболотний (Балтський район). Київщина: отаман Зелений (Трипілля); Вільне козацтво в Звенигородщині. Збирати докладні відомості про повстанчі рухи 1919–22 рр. та використовувати їх в щоденній агітборотьбі. В кожному русі шукати світлих поривчих сторінок національної боротьби, не колупаючись в «помилках» та «анархії».

В кожній області випускати листівки про повстанчі рухи 1917–22 рр. пов’язувати їх з нашою боротьбою.

ІІІ. Частинну участь українців у більшовицькій соціяльній революції 1917 р. оцінювати як прагнення українців звільнитися від гніту російських царів, поміщиків, чиновників, поліційного терору, економічного та національного гноблення. Яскравий приклад цього — революційний виступ солдатів-волинців 1917 р. у Петрограді.

а) Не докоряти учасникам соціяльної революції 1917 р. Навпаки підкреслювати, що сталінська кліка зрадила всі здобутки Революції. Підкреслювати, що українці в громадянській війні прагнули лише звільнитися від російського імперіалізму та німецьких окупантів (таращанці з Боженком, Щорс з богунцями). Підкреслювати, що в боротьбі з німецькими окупантами в 1917 р.[так у документі — прим. AMY] український народ був самотній. Російські більшовики вдаряли

[234]

з півночі на Українську Національну Армію саме тоді, коли вона проганяла німців з України. Цим більшовики ще тоді допамагали гнобити Україну.

б) Пояснювати: колишні українські більшовики розійшлись з російськими більшовиками і виступили проти їх імперіялістичної політики по відношенню до України. Всіх колишніх українських більшовиків червоні імперіялісти знищили (Петровський[так у документі — прим. AMY], Гринько, Ю. Коцюбинський, Скрипник, Хвильовий, Чубар, Дубовий, Опанас Любченко, Затонський та ін.)

Нема тепер жодного старого українського більшовика, який йшов би з сталінськими катами. Сталінські окупанти спираються тепер на неграмотних лакеїв, «видвіженців» типу мелітопільського Корнійця, чи жовторотого карієриста, підніжка Мискви — Корнійчука.

IV. Роз’яснювати дві політики ворогів українського народу: німців і сталінських окупантів. Німці фізично знищують наш народ і прирікають його на вічну темноту, позбавляючи його можливості вчитись. Більшовики фізично знищують національно-активний елемент, а недобиткам дають можливість вчитись при відповідному «керівництві». Роз’яснювати, що більшовики на наші власні кошти будують навіть у кожному місті університет, але намагатимуться виховати там каїнів свого народу, в яких не здригнеться рука повісити або вивезти на Сибір свого рідного батька.

V. Всякі зміни в СРСР в бік демократизму, чи то «поступки» окремим національним республікам (напр. утворення комісаріятів оборони та закордонних представництв) — нові підступки більшовицької Москви, щоб приспати ненависть до червоних окупантів. При всіх «змінах», «новоутворених» в республіках московські Кагановичі, Андреєви, Молотови, Хрущови забезпечать там своє керівництво.

VI. Особливу увагу звертати на роботу серед юнацтва, (молодь від 14–17 р.), бо зе[так у документі — прим. AMY] резерв і сила Української Революції.

VII. Збройну боротьбу тісно пов’язувати з пропагандивною роботою. Повсюдно організовувати мітинги і пропагандивні збори: загальносільські, куткові, по десяти і п’ятихатках; мітинги містечкові, однієї вулиці. В колгоспах, артілях, на виробництвах і установах: припиняти роботу і організовувати короткі мітинги. В школах: припиняти навчання і скликати пропагандивні учнівські мітинги і студентські збори. По таких зборах пропагандист повинен використовувати, як доповнюючи матеріяли, нові прояви більшовицького терору, економічного, соціяльного та національного гноблення України.

VIII. В кожному селі, районі, місті збирати факти гноблення українського народу більшовиками і широко використовувати і усній та друкованій пропаганді: придушення революційних рухів, примусова колективізація, вбивства, арешти, заслання, національне гноблення, економічний грабунок.

IX. Пропагандивні гасла вивішувати і малювати на видних місцях сіл і міст, та також по дорогах, на перехрестях доріг, на високих стінах і стелях будинків, на телеграфічних стовпах, на дверях офіційних більшовицьких установ. На кожному кроці пропагандист повинен виявляти політичну гнучкість і винахідчивість у поширенні ідеї Української Революції.

X. Повсякчасно прищеплювати ненависть, презирство, огиду до тих, які йдуть на службу (навіть з примусу) до ворогів України. Твердити: український народ у своїй основній масі підтримує боротьбу за Українську Самостійну Соборну Державу.

XI. Кожен повстанець повинен бути агітатором: повинен пропагувати Українську Революцію серед населення підчас постоїв, при зустрічі з людьми, по хатах.

XII. Членів ОУН називати Українськими Революціонерами.

XIII. Широко пропагувати поняття: гітлерівсько-сталінські імперіялісти, російсько-більшовицькі імперіялісти, сталінська кліка, гітлерівсько-сталінський

[235]

терор, гітлерівські окупанти, сталінські окупанти.

XIV. Вселяти віру в Національні Революції поневолених народів СРСР. Підкреслювати спільні інтереси українського народу з усіма поневоленими народами СРСР, особливо білорусами, народами Прибалтики, Кавказу та Середньої Азії. Пояснювати, що ті народи також матимуть військові договори і будуть разом діяти проти спільних ворогів.

–.–.–.–.–.–.–.–.–


Політвиховна робота займає у відділах УПА перше місце поруч з військовим вишколом. Обов’язком політвиховника є виховання свідомого стрільця. Політично вироблений стрілець навіть у найважчих моментах боротьби не захитається, а переносячи труднощі, буде прямувати раз наміченим шляхом.

—————
Справа № 1. Політичні, військові та пропагандивні вказівки оуновцям на час війни. (Почато 30 квітня 1941 р. Закінчено серпень 1944 р. На 408 листах) // ЦДАВО, ф. 3833, оп. 2, спр. 1, арк. 233–235.

Tags:

1 comment or Leave a comment
Comments
starovina From: starovina Date: March 26th, 2017 05:58 pm (UTC) (Link)
про крейсер конечно замечательно написано. .а в остальном как то ожидалось поинтересней....
1 comment or Leave a comment